Jak psát retorickou analýzu

Jak psát retorickou analýzu

V dnešní době je velmi důležité být schopen psát retorickou analýzu. Tento typ analýzy se zaměřuje na výzkum použití jazyka při přesvědčování posluchačů. Naučení se psát retorickou analýzu vám pomůže lépe pochopit, jak a proč jsou některé projevy úspěšné a jiné ne. V tomto článku se dozvíte, jak psát retorickou analýzu a co je důležité si při psaní pamatovat. Přečtěte si dále a zjistěte více o tom, jak si vylepšit své psaní a své porozumění slovnímu projevu.

Jak psát retorickou analýzu

Retorická analýza je způsob, jak se podívat na postupy, které používá autor ve svých textech, a jak je používá k tomu, aby naléhal na své čtenáře či posluchače. Jak psát retorickou analýzu a zároveň ji psát kvalitně? Dá se říci, že zvládnout tuto dovednost může každý, kdo se věnuje literatuře či jazykovým oborům. Následující informace vám pomohou zlepšit vaši schopnost psát retorickou analýzu.

Připravte si materiál

Před tím, než se pustíte do psaní retorické analýzy, je důležité mít k dispozici materiál, který budete analyzovat. Například pokud se jedná o knihu, musíte ji nejdříve přečíst. Pokud jde o protokol, musíte ho nejdříve důkladně prostudovat. Pokud se jedná o řeč, je nutné si ji nejdříve přehrát. Při analýze budete potřebovat důkladné znalosti celého materiálu. Proto jeho znalost zkrátka musí být plná.

Určete účel vaší práce

Zkuste si především určit účel vaší práce. To znamená, co konkrétně chcete dokázat analýzou. Jak chcete své čtenáře či posluchače přesvědčit? Co je cílem vaší retorické analýzy? Například, pokud se jedná o knihu, může vaším cílem být dokázat, jak autor používá řečové prostředky a jakými způsoby zprostředkovává svou myšlenku.

Začněte s výchozím bodem

Když už máte materiál připravený a znáte účel své práce, stačí vybrat výchozí bod, kterým začnete. V zásadě byste se měli zaměřit na jeden prvek a prozkoumat, jakým způsobem autor využil tohoto prvku k přesvědčování svého čtenáře či posluchače. Vaším základním úkolem je zjistit, jak se na čtenáře či posluchače snaží autor působit, zda používá emotivní slova či jiné prostředky nátlaku.

Skládejte svou analýzu

Skládání retorické analýzy většinou zahrnuje tři základní části: úvod, střed a závěr. Ve vašem úvodu je nutné ukázat, o čem bude vaše analýza. Poté vypořádat se se samotnou analýzou, a nakonec zhodnotit práci. V úvodu uveďte, jaký je účel vaší práce a stručně popište vaše výchozí body.

Ve střední části se pak věnujte každému jednom výchozímu bodu, který jste si předem vybrali. Vysvětlete, co je to za prvek a jak se autor snažil na čtenáře či posluchače působit a jakou poselství se skrze ně snažil zprostředkovat.

Jakmile jste se dostali až k závěru, je nutné zhodnotit vaši práci. Zde shodnoťte přínos vaší analýzy. Také závěr by měl korespondovat s vaším úvodem a má být závěrem těch informací, které jste již podali.

Dodržujte gramatická pravidla a nenechte se unést

Posledním bodem, který stojí za zmínku, je dodržování gramatických pravidel. Komunikaci nebude usnadňovat, když čtenář bude muset hledat, co tím autor myslel. Dále by vaše analýza neměla být zbytečně dlouhá. Všechny prvky, které hojí, by měly sloužit jako pomůcka při dokazování vašich tezí. Je snadné v důsledku unést se a odbočit od podstaty tématu právě kvůli tomu, že se v té práci objevily skvělé věty, které ale s daným tématem a jeho analýzou příliš nesouvisí.

V konečném důsledku je psaní retorické analýzy jeden z nejobtížnějších úkolů v oblasti literatury a jazyka obecně. Nebojte se však takové výzvy. Dodržováním výše uvedených tipů, zvládnete napsat retorickou analýzu, která zaujme a uvede vaši práci vysoko na požadovanou úroveň.

Často Kladené Otázky

Jak psát retorickou analýzu?

Retorická analýza je využívána mnoha akademickými obory od lingvistiky až po umění. Pokud se chcete naučit, jak psát výbornou retorickou analýzu, níže je uvedena několik kroků, které byste měli dodržet:

  1. Zaměřte se na záměr řečníka
  2. Analýza publika a nápadnosti argumentů
  3. Zaměřte se na jazykové prostředky použité v proslovu
  4. Tvůrčí a kritické vyhodnocení analysu

Jaký je rozdíl mezi retorickou analýzou a kritikou?

Retorická analýza a kritika jsou oba klíčové součásti vědeckých studií, rétoriky a umění. Nicméně, rozdíl mezi nimi spočívá v hlavním zaměření a výsledných účincích. Retorická analýza se zaměřuje na popis a podrobnou analýzu retorických prvků, zatímco kritika se soustředí na hodnocení a možná i kritiku t/z pozic kritérií hodnocení. Kritika také může poskytnout doporučení pro zlepšení zpracování řečnických činností, zatímco analýza zaměřuje na popisné a vysvětlující cíle.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *