PPC Partner PPC Slovník pojmů Tisknout

PPC - Slovník pojmů


A

AdWords – reklamní systém Google pro tvorbu a správu PPC reklamy.

C

CPC (Cost Per Click/Cena za proklik) - Sklik rozeznává dvě ceny za proklik, nastavenou maximální cenu za proklik a skutečnou cenu za proklik.

Cílové URL - Cílové URL je URL stránky, které se uživateli zobrazí po kliknutí na inzerát

CSV (Comma Separated Value/hodnoty oddělené čárkami) - Tento formát se používá při exportu a importu dat z a do Skliku. V CSV formátu si také můžete stáhnout statistický přehled z Skliku.

CTR (Clickthrough rate/Míra Prokliku) - Naměřená pravděpodobnost, že na zobrazený inzerát lidé kliknou. Vyjadřuje se v procentech.

D

Denní rozpočet - Maximální částka, kterou jste ochotni utratit za jeden den. Denní rozpočet si můžete nastavit ve vlastnostech kampaně. Jakmile se denní rozpočet utratí, inzeráty se přestanou až do půlnoci zobrazovat.

F

Frázová shoda klíčového slova (Frázová shoda je určena zejména pro skutečné víceslovné fráze, například jízdní řády, kontaktní čočky a podobně. Inzeráty se zobrazí na všechny dotazy obsahující klíčové slovo v přesném znění a pořadí.

Klíčové slovo ve frázové shodě se zapisuje s uvozovkami kolem celého výrazu. Při frázové shodě se slova nebudou skloňovat a časovat, takže se mohou hodit i pro jednoslovné "fráze", které skloňovat a časovat nechcete (například prodáváte knížky od Hrabala, ale neprodáváte hrábě).

G

Google – jeden z nevětších vyhledávačů na internetu.

Google Adwords Certified PartnerGACP - certifikát o způsobilosti a odborné znalosti internetového marketingu.

Google Analytics – nástroj pro měření a vyhodnocování statistik webových stránek. Tento nástroj sleduje velké množství metrik, na jejichž základě lze webové stránky vyhodnocovat.

Google instant preview – náhledy webových stránek ve výsledcích vyhledávání.

K

Kampaně - Logické celky, které sdružují sestavy se společnými vlastnostmi

Klíčová slova - klíčová slova (zkratka KW z anglického KeyWords) se označují texty zadané inzerentem do sestavy. Klíčové slovo může mít jedno nebo více normálních slov. Může to tedy být jak jednoduché slovo, tak sousloví. Klíčová slova zadává inzerent, aby určil, kdy se inzeráty mají zobrazovat. Pokud uživatel hledá nějaké dotaz, který obsahuje klíčové slovo, inzerát se zobrazuje.

Konverze - Konverze je stav, kdy se návštěvník vašich stránek, stává zákazníkem. Nejde ale jen o to, jestli návštěvníci na vašich stránkách něco nakoupí. (Co považujete na vašich webových stránkách za konverzi je jen na vás.)

Konverzní poměr - Podíl lidí, kteří na daných stránkách uskuteční konverzi (například si něco koupí). Vyjadřuje se v procentech.

L

Long Tail – dlouhý chvost – v SEO žargonu výraz pro klíčová slova, která jsou méně hledaná než slova obecná, jsou většinou i méně konkurenční.

M

Maximální CPC - Maximální cena prokliku je maximální cena, kterou jste ochotni utratit za jeden proklik. Je možné ji nastavit pro celou sestavu nebo pro jednotlivá slova. Nejnižší možná hodnota maximální CPC je dvacet haléřů (někdy též označovaná jako minimální CPC).

Microsite - internetové stránky určené jako podpora hlavního webu, čí marketingové akce.

O

Optimalizace denního rozpočtu - Rozkládání zobrazování reklamy do celého dne tak, aby nedošlo k vyčerpání denního rozpočtu již v dopoledních hodinách.

P

Peněženka - Peněženka, označovaná též jako Seznam Peněženka, je služba provozovaná společností Seznam.cz. Je určena pro centrální úhradu plateb za služby Seznamu. Další informace o Peněžence.

PPC - Platba za proklik. Zkratka PPC je z anglického výrazu Pay Per Click. Jako PPC se označuje princip na kterém fungují tzv. PPC inzertní systémy, tedy systémy platby za proklik.
PPC systém - PPC systém je označení pro inzertní systém, který je založen na platbách za proklik na daný inzerát, nikoliv za období, po které je zobrazován.

Proklik - Proklik je jedno kliknutí na zobrazený inzerát, které uživatele přivede k návštěvě inzerované stránky. Jako proklik se počítá každé kliknutí uživatele na inzerát, i když je třeba cílová stránka mimo provoz.

Přesná shoda klíčového slova - Při přesné shodě se inzeráty zobrazí pouze na dotazy, které zcela přesně odpovídají celému klíčovému slovu. Klíčové slovo se nebude skloňovat.

PR článek – článek pro veřejnost, který informuje o novém produktu, službě či změně ve firmě. Snaží se udržet kontakt s veřejností.

R

ROI – Return on Investment – návratnost investic vložených do internetové reklamy. Vyjádřeno je v procentech. ROI [%] = výnosy / investice * 100.

S

Sestava - Sestavy sdružují inzeráty a jejich klíčová slova do logických celků tak, že se při vyhledání klíčového slova ze sestavy zobrazuje inzerát z téže sestavy. Sestavy se dále sdružují do kampaní - každá sestava je v nějaké kampani.

SEM – Search Engine Marketing neboli marketing ve vyhledávačích.

SEO – Search Engine Optimization – optimalizace stránek pro vyhledavače. V dnešní době jediná možnost dosažení předních pozic ve vyhledavačích.

SERP – Search Engine Result Page – stránky výsledků zobrazena vyhledávači.

Sklik – reklamní systém Seznam pro tvorbu a správu PPC reklamy.

Skutečná CPC - Skutečná cena prokliku je reálná cena, která je učtována za proklik. Každý proklik může mít jinou cenu. Skutečná CPC se vypočítá tak, že se nastavená cena za proklik sníží na nejnižší možnou částku, která inzerátu ještě stačí k tomu, aby se udržel na své pozici před konkurencí (zvýšená o jeden halíř a zaokrouhlená na desetníky směrem nahoru). Skutečná CPC může být nižší než cena, kterou si nastavíte jako maximální, ale samozřejmě nemůže být vyšší (maximální cenu nepřekročíme). Zkratka CPC je z anglického výrazu Cost Per Click, tedy cena za proklik.

Sociální síť – propojená skupina lidi, kteří se navzájem ovlivňují, sdílejí informace na základě společných zájmů, vazeb apod.

T

TSV - Tabulator Separated Value – hodnoty oddělené tabulátorem. V tomto formátu si můžete uložit statistický přehled z Skliku.

Transakce - Za transakci se považuje druhá/třetí atd. návštěva konverzní stránky jedním uživatelem za delší čas než je 15 minut.

U

URL - URL je totéž, co internetová adresa. Je to takové to http://něco... . Sklik rozeznává URL viditelné (zobrazené) a URL cílové. URL vychází z anlického výrazu Unique Resource Locator, tedy jednoznačné určení zdroje.

V

Viditelné URL - URL adresa stránky, která se zobrazuje v inzerátu (obvykle zeleně). Po kliknutí na inzerát se uživatel dostane na Cílové URL.

Volná shoda klíčového slova - Výchozí stav klíčových slov. Při volné shodě klíčových slov se budou slova skloňovat a bude se jim odstraňovat diakritika, aby inzeráty spustily v co nejvíce případech. Inzeráty se zobrazí na všechny dotazy obsahující celé klíčové slovo.

Vylučující slovo - Dotazy obsahující toto slovo inzerát nespustí. Vylučující slova se budou skloňovat. Vylučující slova lze zadat na úrovni sestavy i kampaně.

Z

Zobrazené URL - Viz Viditelné URL.

Zpětný odkaz back link – každý odkaz, který není umístěn na vašem webu, ale vy na něj odkazujete
 


PPC reklama 1000

PPC reklama 2000

PPC reklama 3000

Spolupracují s námi:
Top BatterySedosČeská asociace chův